مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
53مرکز رشد واحدهای فناوریسازمان‌ پژوهشهای‌علمی‌وصنعتی ایران
9مرکز رشد واحدهای فناورشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
10مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
11مرکز رشد واحدهای فناوری فولادشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
12مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نجف آباد (مستقر در دانشگاه آزاد)شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
13مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شهرضاشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
17مرکز رشد واحدهای فناور دامپزشکیمؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
15مرکز رشد واحدهای فناور هنرمشترک با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان
164مرکز رشد واحدهای فناوریمشترک با پارک لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
157مرکز رشد واحدهای فناورمشترک با پارک گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی و احد رشت
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹