مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
28176هرمزگانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه هرمزگان
30مرکز رشد فناوری های نرم و صنایع فرهنگیدانشگاه هنر اسلامی تبریز
67مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه هوایی شهید ستاری
21133کرمانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
8مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه کاشان
20129کردستانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه کردستان
150مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه گلستان
159مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه گیلان
30146کهگیلویه و بویر احمدمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه یاسوج
177مرکز رشد واحدهای فناوریسازمان منطقه آزادقشم
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹