مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
71مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قائنپارک خراسان جنوبی
72مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان فردوسپارک خراسان جنوبی
73مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان طبسپارک خراسان جنوبی
75مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتپارک خراسان رضوی
76مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نیشابورپارک خراسان رضوی
77مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مشهدپارک خراسان رضوی
78مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان گنابادپارک خراسان رضوی
79مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارتپارک خراسان رضوی
80مرکز رشد واحدهای فناوری حوزه انرژی (نفت، گاز و پتروشیمی)پارک خراسان رضوی
81مرکز رشد واحدهای فناوری تربت حیدریهپارک خراسان رضوی
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹