مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
56مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب وبرقپژوهشگاه نیرو
57مرکز رشد واحدهای فناوریپارک فناوری پردیس
58مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات (رویش)جهاد دانشگاهی
59مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته مخابراتجهاد دانشگاهی
60مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه شاهد
61مرکز رشد واحدهای فناوربازی های رایانه ایبنیادملی بازی های رایانه ای
62مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنیجهاد دانشگاهی
63مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانیدانشگاه علامه طباطبایی
64مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه خوارزمی
65مرکز رشد واحدهای فناورپژوهشگاه هوافضا
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹