مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
41مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تربیت مدرس
42مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه تهران
43مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
44مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی امیرکبیر
45مرکز رشد واحدهای فناوریهای پیشرفتهدانشگاه صنعتی شریف
46مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه الزهراء (س)
47مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهید بهشتی
48مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه علم و صنعت ایران
49مرکز رشد واحدهای فناوری لوازم و تجهیزات پزشکیدانشگاه علوم پزشکی تهران
50مرکز رشد واحد فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی تهران
نمایش ۴۱ تا ۵۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹