مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
631آذربایجان غربیمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه ارومیه
32مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد ارومیه
33مرکز رشد واحدهای فناوریپارک آذربایجان غربی
34مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآبپارک آذربایجان غربی
35مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکوپارک آذربایجان غربی
736بوشهرمرکز رشد واحدهای فناوریپارک خلیج فارس (بوشهر)
37مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتیپارک خلیج فارس (بوشهر)
38مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگانپارک خلیج فارس (بوشهر)
39مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتستانپارک خلیج فارس (بوشهر)
840تهرانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه جامع امام حسین(ع)
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹