مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
130مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
125مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
24اصفهانمرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه اصفهان
46مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه الزهراء (س)
418ایلاممرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه ایلام
29182همدانمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتدانشگاه بوعلی سینا همدان
124مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
109مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه بین المللی چابهار
521آذربایجان شرقیمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تبریز
135مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹