مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
26مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان میانه (مستقر در دانشگاه آزاد)پارک آذربایجان شرقی
27مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی تبریز
28مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بنابپارک آذربایجان شرقی
29مرکز رشد واحدهای فناور ارسپارک آذربایجان شرقی با همکاری سازمان منطقه آ‍زاد تجاری - صنعتی ارس
30مرکز رشد فناوری های نرم و صنایع فرهنگیدانشگاه هنر اسلامی تبریز
32مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد ارومیه
33مرکز رشد واحدهای فناوریپارک آذربایجان غربی
34مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآبپارک آذربایجان غربی
35مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکوپارک آذربایجان غربی
37مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دشتیپارک خلیج فارس (بوشهر)
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹