مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
521آذربایجان شرقیمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه تبریز
22مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی سهند تبریز
23مرکز رشد واحدهای فناوریپارک آذربایجان شرقی
24مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغهپارک آذربایجان شرقی
25مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرندپارک آذربایجان شرقی
26مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان میانه (مستقر در دانشگاه آزاد)پارک آذربایجان شرقی
27مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی تبریز
28مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بنابپارک آذربایجان شرقی
29مرکز رشد واحدهای فناور ارسپارک آذربایجان شرقی با همکاری سازمان منطقه آ‍زاد تجاری - صنعتی ارس
30مرکز رشد فناوری های نرم و صنایع فرهنگیدانشگاه هنر اسلامی تبریز
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹