مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
115مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمیپارک فارس
59مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته مخابراتجهاد دانشگاهی
144مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات سردسیری شهرستان روانسرپارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
145مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری شهرستان سرپل ذهابپارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
118مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلیپارک فارس
19مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و گیاهان داروییجهاد دانشگاهی واحد ایلام
77مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی مشهدپارک خراسان رضوی
45مرکز رشد واحدهای فناوریهای پیشرفتهدانشگاه صنعتی شریف
161مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآبادپارک لرستان
189مرکزرشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیکپارک یزد
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹