مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
191مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزدپارک یزد
192مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ابرکوهپارک یزد
193مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان بافق (مستقر در دانشگاه آزاد)پارک یزد
194مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اردکانپارک یزد
195مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و هنرپارک یزد
نمایش ۱۹۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹