مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
11مرکز رشد واحدهای فناوری فولادشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
12مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان نجف آباد (مستقر در دانشگاه آزاد)شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
13مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان شهرضاشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
14مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
15مرکز رشد واحدهای فناور هنرمشترک با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه هنر اصفهان
316البرزمرکز رشد واحدهای فناوریپژوهشگاه مواد و انرژی
17مرکز رشد واحدهای فناور دامپزشکیمؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی
418ایلاممرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه ایلام
19مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و گیاهان داروییجهاد دانشگاهی واحد ایلام
20مرکز رشد واحدهای فناوریپارک علم و فناوری ایلام
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹