مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
181مرکز رشد فناوری های دریاییپارک هرمزگان
29182همدانمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتدانشگاه بوعلی سینا همدان
183مرکز رشد واحدهای فناوریپارک همدان
184مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان ملایرپارک همدان
185مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کبودرآهنگپارک همدان
186مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان لالجینپارک همدان
187مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان رزنپارک همدان
31188یزدمرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتپارک یزد
189مرکزرشد واحدهای فناوری بیوتکنولوژی پزشکی ومهندسی ژنتیکپارک یزد
190مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان تفتپارک یزد
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹