مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
161مرکزرشد واحدهای فناور شهرستان نورآبادپارک لرستان
162مرکز رشد واحدهای فناور خرم آبادپارک لرستان
163مرکز رشد واحدهای فناوریجهاد دانشگاهی واحد لرستان
164مرکز رشد واحدهای فناوریمشترک با پارک لرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
165مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دورودپارک علم و فناوری لرستان با همکاری دانشگاه آزاد واحد دورود
26166مازندرانمرکز رشد واحدهای فناور ساریپارک مازندران
167مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان نوشهرپارک مازندران
168مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آملپارک مازندران
169مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سیمرغ(کیاکلا)پارک مازندران
170مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
نمایش ۱۶۱ تا ۱۷۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹