مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
151مرکز رشد واحدهای فناور شرق گلستان مستقر در شهرستان گنبد کاووس (دانشگاه گنبد کاووس)پارک گلستان
24152گیلانمرکز رشد واحدهای فناورپارک گیلان
153مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان انزلیپارک گیلان
154مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعیپارک گیلان
155مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آستانه اشرفیهپارک گیلان
156مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان رودبارپارک گیلان
157مرکز رشد واحدهای فناورمشترک با پارک گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی و احد رشت
158مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تالشپارک گیلان
159مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه گیلان
25160لرستانمرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجردپارک لرستان
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹