مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
141مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان سنقر و کلیاییپارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
142مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان اسلام آباد غربپارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
143مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان کنگاورپارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
144مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات سردسیری شهرستان روانسرپارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
145مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات گرمسیری شهرستان سرپل ذهابپارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه
30146کهگیلویه و بویر احمدمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه یاسوج
147مرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد
23148گلستانمرکز رشد واحدهای فناورپارک گلستان
149مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
150مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه گلستان
نمایش ۱۴۱ تا ۱۵۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹