مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
111مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ایرانشهرپارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با همکاری دانشگاه ولایت ایرانشهر
17112فارسمرکز رشد واحدهای فناوریپارک فارس
113مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان استهبانپارک فارس
114مرکز رشد واحدهای شهرستان فساپارک فارس
115مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمیپارک فارس
116مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزینپارک فارس
117مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان جهرمپارک فارس
118مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع تبدیلیپارک فارس
119مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده های داروییدانشگاه علوم پزشکی شیراز
120مرکز رشد واحدهای فناور ICTپارک فارس
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹