مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
15101سمنانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه سمنان
102مرکز رشد واحدهای فناورپارک سمنان
103مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دامغانپارک سمنان
104مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان گرمسارپارک سمنان
105مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مهدیشهرپارک سمنان
106مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سمنان(مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی)پارک سمنان
16107سیستان و بلوچستانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه زابل
108مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه سیستان و بلوچستان
109مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه بین المللی چابهار
110مرکز رشد واحدهای فناوریپارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹