مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
66مرکز رشد واحدهای فناوروزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
23مرکز رشد واحدهای فناوریپارک آذربایجان شرقی
24مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مراغهپارک آذربایجان شرقی
25مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان مرندپارک آذربایجان شرقی
26مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان میانه (مستقر در دانشگاه آزاد)پارک آذربایجان شرقی
28مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بنابپارک آذربایجان شرقی
29مرکز رشد واحدهای فناور ارسپارک آذربایجان شرقی با همکاری سازمان منطقه آ‍زاد تجاری - صنعتی ارس
33مرکز رشد واحدهای فناوریپارک آذربایجان غربی
34مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان میاندوآبپارک آذربایجان غربی
35مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ماکوپارک آذربایجان غربی
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹