مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
106مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سمنان(مستقر در دانشگاه آزاد اسلامی)پارک سمنان
108مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه سیستان و بلوچستان
109مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه بین المللی چابهار
110مرکز رشد واحدهای فناوریپارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان
111مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان ایرانشهرپارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان با همکاری دانشگاه ولایت ایرانشهر
113مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان استهبانپارک فارس
114مرکز رشد واحدهای شهرستان فساپارک فارس
115مرکز رشد واحدهای فناوری نفت، گاز و پترشیمیپارک فارس
116مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان قیر و کارزینپارک فارس
117مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان جهرمپارک فارس
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹