مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
1391خوزستانمرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه شهید چمران اهواز
92مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرپارک خوزستان
93مرکز رشد واحدهای فناوری نفت و گاز (مستقر در دانشگاه صنعت نفت)پارک خوزستان
94مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان دزفول ( مستقر در دانشگاه آزاد)پارک خوزستان
95مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
1496زنجانمرکرشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطاتدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
97مرکز رشد واحدهای فناوریدانشگاه زنجان
98مرکز رشد واحدهای فناوری بیسکویت و صنایع وابستهدانشگاه جامع علمی کاربردی واحد زنجان
99مرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی زنجانجهاد دانشگاهی
100مرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری زنجان
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹