مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
61مرکز رشد واحدهای فناوربازی های رایانه ایبنیادملی بازی های رایانه ای
58مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات وارتباطات (رویش)جهاد دانشگاهی
59مرکز رشد واحدهای فناوری پیشرفته مخابراتجهاد دانشگاهی
62مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنیجهاد دانشگاهی
99مرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی زنجانجهاد دانشگاهی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹