مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
11اردبیلمرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری اردبیل
2مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه محقق اردبیلی
3مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
24اصفهانمرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه اصفهان
5مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه صنعتی اصفهان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹