مراکز رشد

تعداد استانهاتعداد مراكز رشداستاننام مركز رشدنام سازمان وابسته
11اردبیلمرکز رشد واحدهای فناورپارک علم و فناوری اردبیل
2مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه محقق اردبیلی
3مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
24اصفهانمرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه اصفهان
5مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه صنعتی اصفهان
6مرکز رشد خوشه فناوری های سنگ شهرستان تیران و کروندانشگاه جامع علمی کاربردی
7مرکز رشد واحدهای فناور گز، شیرینی، شکلات و صنایع وابستهدانشگاه جامع علمی کاربردی
8مرکز رشد واحدهای فناوردانشگاه کاشان
9مرکز رشد واحدهای فناورشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
10مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطاتشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰۰ مورد.

آخرین ویرایش۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹