موسسات آموزش عالی آزاد

نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسهشماره تلفن
صدراصفهاناصفهانادبیات فارسی- زبانهای خارجهدر مرحله تایید مکان-
نسل فردااصفهاناصفهانهنرهای تجسمی-معماری -زبانهای خارجهدرمرحله تایید مکان-
نوین صدرا اسپادانااصفهاناصفهانرایانه- زبانهای خارجه-حقوقدرمرحله تایید مکان-
فردادالبرزکرجعلوم قرآنیدر مرحله تایید مکان-
دردانشالبرزکرجرایانهدر مرحله تایید مکان-
البرزتهرانتهرانرایانه-حقوق-مدیریتدر مرحله معرفی مکان جدید-
اندیشه سباتهرانتهرانمدیریتدر مرحله تایید مکان-
پندارتهراناسلام شهرزبان انگلیسیدر مرحله تایید مکان-
دانشتهرانتهرانرایانه-حسابداری-مدیریتدر مرحله تایید مکان-
دانشیارتهرانتهرانمهندسی ساختمان -فناوری اطلاعات- معماریدر مرحله تایید مکان-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۰