موسسات آموزش عالی آزاد

نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسهشماره تلفن
صدراصفهاناصفهانادبیات فارسی- زبانهای خارجهدر مرحله تایید مکان
نسل فردااصفهاناصفهانهنرهای تجسمی-معماری -زبانهای خارجهدرمرحله تایید مکان
نوین صدرا اسپادانااصفهاناصفهانرایانه- زبانهای خارجه-حقوقدرمرحله تایید مکان
فردادالبرزکرجعلوم قرآنی-زبان های خارجیدر مرحله تایید مکان
دردانشالبرزکرجرایانهدر مرحله تایید مکان
البرزتهرانتهرانرایانه-حقوق-مدیریتدر مرحله معرفی مکان جدید
اندیشه سباتهرانتهرانمدیریتدر مرحله تایید مکان
پارسان دانش گسترتهرانتهرانمدیریت زنجیره تامین غذا-هنر و رسانه-مدیریت و بازار سرمایهدر مرحله تایید مکان
پروشات نوینتهرانتهرانزبانهای خارجهدر مرحله تغییر مکان
پندارتهراناسلام شهرزبان انگلیسیدر مرحله تایید مکان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱۲ مورد.