موسسات آموزش عالی آزاد

نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسهشماره تلفن
کیمیا گستر راشدخراسان رضویمشهدمعماری-زباندر مرحله تایید مکان-
دانش گسترفارسشیرازمدیریت- زبان - حقوقدر مرحله تایید مکان-
جوادیزدیزدکامپیوتر-زبان- مدیریتصفائیه،بلوار شهید قندی- انتهای کوچه سینما تک-
چاووشالبرزکرجرایانه -مدیریتدر مرحله تایید مکان-
نمایش ۱۱۱ تا ۱۱۴ مورد از کل ۱۱۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۰