موسسات آموزش عالی آزاد

نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسهشماره تلفن
نوین صدرا اسپادانااصفهاناصفهانرایانه- زبانهای خارجه-حقوقدرمرحله تایید مکان-
فردادالبرزکرجعلوم قرآنیدر مرحله تایید مکان-
دردانشالبرزکرجرایانهدر مرحله تایید مکان-
البرزتهرانتهرانرایانه-حقوق-مدیریتدر مرحله معرفی مکان جدید-
اندیشه سباتهرانتهرانمدیریتدر مرحله تایید مکان-
پندارتهراناسلام شهرزبان انگلیسیدر مرحله تایید مکان-
دانشتهرانتهرانرایانه-حسابداری-مدیریتدر مرحله تایید مکان-
دانشیارتهرانتهرانمهندسی ساختمان -فناوری اطلاعات- معماریدر مرحله تایید مکان-
سروش داناییتهرانتهرانرایانه- مدیریت- زباندر مرحله تایید مکان-
کاوشگران فردای روشنتهرانتهرانرایانه-تکدرس-حقوقدر مرحله معرفی مکان جدید-
نمایش ۹۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۰