موسسات آموزش عالی آزاد

نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسهشماره تلفن
اندیشه سباتهرانتهرانمدیریتدر مرحله تایید مکان
پارسان دانش گسترتهرانتهرانمدیریت زنجیره تامین غذا-هنر و رسانه-مدیریت و بازار سرمایهدر مرحله تایید مکان
پندارتهراناسلام شهرزبان انگلیسیدر مرحله تایید مکان
دانشتهرانتهرانرایانه-حسابداری-مدیریتدر مرحله تایید مکان
دانشیارتهرانتهرانمهندسی ساختمان -فناوری اطلاعات- معماریدر مرحله تایید مکان
سروش داناییتهرانتهرانرایانه- مدیریت- زباندر مرحله تایید مکان
گفتمان ایران زمینتهرانتهرانزبان انگلیسی- مدیریت- هنر و رسانهدر مرحله تایید مکان
متانت مشاهیر دانشتهرانتهرانروانشناسی- مدیریت- زبان انگلیسیدر مرحله تایید مکان
نیک اندیشتهرانتهرانرایانه-حسابداری-مدیریتدر مرحله تایید مکان
آفتابخراسان رضویمشهدمدیریت -زبانهای خارجه-کارآفرینی-موسیقی علمیدر مرحله تایید مکان
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۱۲ مورد.