موسسات آموزش عالی آزاد

نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسهشماره تلفن
فردادالبرزکرجعلوم قرآنیدر مرحله تایید مکان-
دردانشالبرزکرجرایانهدر مرحله تایید مکان-
اندیشه سباتهرانتهرانمدیریتدر مرحله تایید مکان-
پندارتهراناسلام شهرزبان انگلیسیدر مرحله تایید مکان-
دانشتهرانتهرانرایانه-حسابداری-مدیریتدر مرحله تایید مکان-
دانشیارتهرانتهرانمهندسی ساختمان -فناوری اطلاعات- معماریدر مرحله تایید مکان-
سروش داناییتهرانتهرانرایانه- مدیریت- زباندر مرحله تایید مکان-
گفتمان ایران زمینتهرانتهرانزبان انگلیسی- مدیریت- هنر و رسانهدر مرحله تایید مکان-
متانت مشاهیر دانشتهرانتهرانروانشناسی- مدیریت- زبان انگلیسیدر مرحله تایید مکان-
نورتهرانتهرانزبان انگلیسی- مدیریت-حسابداریدر مرحله تایید مکان-
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ دی ۱۴۰۰