موسسات آموزش عالی آزاد

نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.
نام مؤسسهاستانشهرزمینه فعالیتنشانی مؤسسه
پروشات نوینتهرانتهرانزبانهای خارجهسعادت آباد ، بالاتر از میدان شهید طهرانی مقدم ، انتهای خ ششم شرقی-پلاک 1
ره جوهرمزگانبندر عباسعمران- حقوق-مدیریترو به روی بیمارستان کودکان،جنب مؤسسه مالی و اعتباری نور،ساختمان هنر ،طبقه3
نسل فردااصفهاناصفهانهنرهای تجسمی-معماری -زبانهای خارجهدرمرحله تایید مکان
نوین صدرا اسپادانااصفهاناصفهانرایانه- زبانهای خارجه-حقوقدرمرحله تایید مکان
البرزتهرانتهرانرایانه-حقوق-مدیریتدر مرحله معرفی مکان جدید
کاوشگران فردای روشنتهرانتهرانرایانه-تکدرس-حقوقدر مرحله معرفی مکان جدید
مشاهیر مهردادآفرینتهرانتهرانمدیریتدر مرحله مشخص نمودن وضعیت مکان
صدراصفهاناصفهانادبیات فارسی- زبانهای خارجهدر مرحله تایید مکان
فردادالبرزکرجعلوم قرآنیدر مرحله تایید مکان
دردانشالبرزکرجرایانهدر مرحله تایید مکان