پارک های علم و فناوری

استانعنوان موسسه/سازمان موسسزمينه فعاليت پاركآدرس‌رئيس پاركآدرس وب سايتآدرس الكترونيكي پارك
اردبیلپارک علم و فناوری اردبیل80درصد کشاورزی- بیوتکنولوژی و صنایع وابسته به آن- گردشگری و توریسم و صنایع وابسته به آن و 20درصد در سایر حوزه هاhttp://www.ardabilstp.com/info@ardabilstp.ir; ardabilstp@gmail.com
اصفهانشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهانجامعmabtahi@istt.irhttp://www.istt.irinfo@istt.ir
اصفهانپارک علم و فناوری شیخ بهائی اصفهانجامعhmahdavi@istt.irhttp://www.istt.irpark@istt.ir
اصفهانپارک علم و فناوری غیاث‌الدین جمشید کاشانینساجی و صنایع مرتبط(نظیر صنعت فرش)،کشاورزی و داروهای گیاهی ، تولیداسانس و سایرnazifi@kashanu.ac.ir
البرزپارک علم و فناوری البرزجامعhrs.rabbani@gmail.comhttp://www.alborzstp.iroffice@alborzstp.ir
البرزپارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات(ICT)ICTmjsedgh@ut.ac.ir ; mjsedigh@gmail.comhttp://itrc.ac.ir/ictstp@itrc.ac.ir
ایلامپارک علم و فناوری ایلام80درصد حوزه کشاورزی( با تأکید بر زراعت و اصلاح نباتات، تولید سموم باغبانی و گیاهان دارویی)، دامپروری، صنایع دستی، گردشگری، و توریسم و 20درصد سایر حوزه هاkamran_taherpour@yahoocom K.taherpour@gmail.comhttp://ilam-stp.iradmin@gmail-stp.ir
آذربایجان شرقیپارک علم و فناوری آذربایجان شرقیجامعr.vaezi@tabrizu.ac.irhttp://www.eastp.irinfo@eastp.ir
آذربایجان غربیپارک علم و فناوری آذربایجان غربیجامعheidari.hassan@gmail.comhttp://www.wastp.irwastp@urmia.ac.ir
بوشهرپارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)فناوری اطلاعات، ارتباطات(ict) و الکترونیک - صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نانو تکنولوژی - صنایع غذایی و بیوتکنولوژی- کشتی سازی و صنایع دریاییh.rostami@pgstp.ir; h.rostami@gmail.comhttp://www.pgstp.irinfo@pgstp.ir
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۴ مورد.