پژوهشگاه ها

نمایش ۱۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عنوان واحداستاننام شهرنشانی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایرانتهرانتهرانتهران- کیلومتر ۱۵ اتوبان کرج- بلوارپژوهش - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی- ص پ:۱۴۹۷۵/۱۱۲ کدپستی:۱۳۱۱۵-۱۴۹۷۷
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشیتهرانتهرانتهران-خ شید مطهری-خ میرعماد- کوچه ۵- پ۳-ک پ ۱۵۸۷۹۵۸۷۱۱
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیتهرانتهرانخ آفریقا- خ گلفام- شماره ۱ - کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۱
پژوهشگاه هوافضاتهرانتهرانشهرک قدس- خ. ایران زمین- خ. مهستان- خ. هوافضا
پژوهشگاه حوزه و دانشگاهقمقمقم- شهرک پردیسان- بلوار دانشگاه- ص.پ. ۳۱۵۱/۳۷۱۸۵ تهران- خ. انقلاب- بین خ. قدس و خ. وصال- کوی اسکو- پ.۶
پژوهشگاه مواد و انرژیالبرزکرجکرج- نرسیده به مشکین دشت- بلوار امام خمینی- پژوهشگاه مواد و انرژی. ص پ ۳۱۶/۳۱۷۸
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریتهرانتهرانکیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج - شهرک پژوهش -کدپستی:۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶ ص پ:۱۶۱/۱۴۹۶۵
پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرانتهرانتهرانکیلومتر ۱۷ اتوبان تهران کرج- شهرک علم وفناوری بلوار دانش- خ شهید اردستانی-ص پ: ۱۴۳۳۵۱۸۶- ک پ ۱۴۹۶۸۱۳۱۵۱