پژوهشگاه ها

نمایش ۱۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عنوان واحداستاننام شهرنشانی
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوریتهرانتهرانکیلومتر ۱۵ اتوبان تهران - کرج - شهرک پژوهش -کدپستی:۱۴۹۷۷۱۶۳۱۶ ص پ:۱۶۱/۱۴۹۶۵
پژوهشگاه مواد و انرژیالبرزکرجکرج- نرسیده به مشکین دشت- بلوار امام خمینی- پژوهشگاه مواد و انرژی. ص پ ۳۱۶/۳۱۷۸
پژوهشگاه هوافضاتهرانتهرانشهرک قدس- خ. ایران زمین- خ. مهستان- خ. هوافضا
سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایرانبزرگراه آزادگان- مسیرشمال به جنوب احمدآباد مستوفی- میدان پارسا- انتهای خیابان انقلاب - ص پ:۳۳۵۳۵۱۱۱ کدپستی :۳۳۵۳۱۱۱
مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالیتهرانتهرانخ آفریقا- خ گلفام- شماره ۱ - کدپستی: ۱۹۱۵۶۷۳۴۸۱
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانتهرانتهرانتهران- خ ولیعصر- خ نوفل لوشاتو- کوچه شهید آراکلیان- شماره ۴ – کدپستی: ۱۱۳۳۶۱۴۸۱۶ ص پ:۷۱۶۶-۱۴۱۵۵
مؤسسه علوم و فناوری رنگ و پوششتهرانتهرانتهران- بزرگراه صیاد شیرازی- حروجی لویزان- م. حسین اباد- ابتدای خ وفامنش- نبش کوچه شمس- پ. ۵۹- ک پ ۱۶۶۸۸۳۶۴۷۱
موسسه مطالعات ومدیریت جامع وتخصصی جمعیت کشورتهرانتهرانتهران- خ شهیدبهشتی- خ پاکستان- کوچه دوم- پلاک ۵- کدپستی:۱۵۳۱۶۳۵۷۱۱