مرکزآموزش عالی اقلید

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی اقلیدرئیس مرکزدکترمحمدتقی حیدری۰۷۱-۴۴۵۲۷۰۲۰
مرکزآموزش عالی اقلیدمعاون آموزشی،پژوهشی ودانشجوییدکترمعصومه ظهیری۴۴۵۳۴۰۵۶
مرکزآموزش عالی اقلیدمدیرروابط عمومیعماد کاظمی۴۴۵۳۴۰۵۶