مرکزآموزش عالی اقلید


نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی اقلیدرئیس مرکزدکترمحمدتقی حیدری071-44527020
مرکزآموزش عالی اقلیدمدیرامورآموزشی و دانشجوییدکترسجاد رنجبر44534292
مرکزآموزش عالی اقلیدمدیرامور پژوهش و فناوری اطلاعاتدکترروح الله شاملو دشت پاگردی44534473
مرکزآموزش عالی اقلیدمدیرارتباط و صنعت و کارآفرینیدکترحسین فلاح زاده ابرقوئی44534299
مرکزآموزش عالی اقلیدمدیر روابط عمومیعماد کاظمی44534473