مرکزآموزش عالی استهبان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مرکزآموزش عالی استهبانرئیس مرکزدکترمحمدرضا جعفرزاده۰۷۱-۵۳۲۳۴۷۳۵
مرکزآموزش عالی استهبانمسئول روابط عمومیصابر یوسف پور۵۳۲۳۴۵۰۱-۲
مرکزآموزش عالی استهبانمعاونت آموزشی،دانشجویی وپژوهشیدکتررقیه حیران۵۳۲۳۵۳۲۷
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

آخرین ویرایش۰۴ شهریور ۱۳۹۷