• ENGLISH
  • دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۷
  • آ + آ -

مرکزآموزش عالی استهبان

نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
مرکزآموزش عالی استهبانمسئول راه اندازی مرکزدکترمحمدرضا جعفرزاده۰۷۱-۵۳۲۳۴۷۳۵
مرکزآموزش عالی استهبانمعاونت آموزشی،دانشجویی وپژوهشیفاطمه صداقتی جهرمی۵۳۲۳۵۳۲۷
مرکزآموزش عالی استهبانمسئول روابط عمومیمهندس غلامحسین حامدی۵۳۲۳۴۵۰۱-۲