قطب های علمی

عنوان واحددانشگاهزمینه اصلی فعالیت قطبآدرس سایت
آلاینده های زیست محیطیاصفهانعلوم پایهhttp://research.ui.ac.ir/ebec/
آلودگی خاک و آب و سلامت انسانصنعتی اصفهانکشاورزی و منابع طبیعیhttp://soilwater.iut.ac.ir/
آموزشتربیت دبیر شهید رجاییعلوم انسانی و هنر
آموزش مداومشهید چمران اهوازعلوم انسانی و هنر
آنالیر روی ساختارهای جبریفردوسی مشهدعلوم پایهhttp://ceaas.um.ac.ir/
آنالیز غیر خطی و بهینه سازی و کنترلشهرکردعلوم پایهhttp://www.nacomath.ir/
ابرساختارهای جبری و کاربردهای آنتربیت مدرسعلوم پایهhttp://www.modares.ac.ir/reu/exc/ceaha
اتوماسیون و بهره‌­برداری سامانه‌­های قدرتعلم و صنعت ایرانفنی مهندسیhttp://www.iust.ac.ir/index.php?sid=۵۳
ارتباطات اجتماعی در رسانه هاعلامه طباطباییعلوم انسانی و هنر
ارزیابی و بهسازی شبکه ­های آبیاری و زهکشیتهرانکشاورزی و منابع طبیعیhttp://utcan.ut.ac.ir/ire-exc/
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵۴ مورد.

آخرین ویرایش۲۱ دی ۱۳۹۵