مجتمع آموزش عالی زرند

sسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
مجتمع آموزش عالی زرندسرپرست مجتمعدکترعلی الهی۰۳۴-۳۱۴۲۲۰۱۶
مجتمع آموزش عالی زرندمعاون اجرایی وپشتیبانی مجتمعدکترعلی الهی۳۱۴۲۲۰۲۰
مجتمع آموزش عالی زرندمعاون آموزشی وپژوهشی مجتمعدکترمهدی ایرانمنش۳۱۴۲۲۰۱۹
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۸ شهریور ۱۳۹۷