دانشگاه یاسوج

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه یاسوجمعاون اداری ومالیدکترآریا شفایی پور31001200
دانشگاه یاسوجمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترفریبرز نیکدل31001500
دانشگاه یاسوجمعاونت پژوهشی و فناوریدکترهجیر کریمی31001400
نمایش ۱۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.