دانشگاه یاسوج

نمایش ۱۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه یاسوجمعاون اداری ومالیدکترآریا شفایی پور31001200
دانشگاه یاسوجمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترفریبرز نیکدل31001500
دانشگاه یاسوجمعاونت پژوهشی و فناوریدکترهجیر کریمی31001400