دانشگاه یاسوج

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه یاسوجمعاونت پژوهشی و فناوریدکترهجیر کریمی31001400
دانشگاه یاسوجمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترفریبرز نیکدل31001500
دانشگاه یاسوجمعاون اداری ومالیدکترآریا شفایی پور31001200
دانشگاه یاسوجمعاون آموزشیدکترعباس نیک نژاد31001300
دانشگاه یاسوجمدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومیسید حاجت موسوی31001002
دانشگاه یاسوجسرپرست دفترهمکاری های بین المللدکترعلی کاظمی31001420
دانشگاه یاسوجسرپرست دفترمرکزی(تهران)فرزاد خلیلی۰۲۱-۸۶۰۱۵۸۴۴
دانشگاه یاسوجرئیس پژوهشکده منابع طبیعی و محیط زیستدکترمحسن آرمین31006114
دانشگاه یاسوجرئیس دانشگاهدکتراحمد عریان074-31001000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده کشاورزیدکترآیت کرمی31006000
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.