دانشگاه یاسوج

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه یاسوجسرپرست دانشگاهدکتر بهادر کرمی074-31001000-
دانشگاه یاسوجمعاون آموزشیدکترعباس نیک نژاد31001300
دانشگاه یاسوجمعاون دانشجویی وفرهنگیدکترفریبرز نیکدل31001500
دانشگاه یاسوجمعاون اداری ومالیدکترآریا شفایی پور31001200
دانشگاه یاسوجمعاونت پژوهشی و فناوریدکترهجیر کریمی31001400
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده فنی ومهندسیدکترکوروش گودرزی31005000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده کشاورزیدکترآیت کرمی31006000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده علوم پایهدکتررضا خرداد31004000
دانشگاه یاسوجرئیس دانشکده علوم انسانیدکترمحمدحسین نیکدار اصل31003000
دانشگاه یاسوجمدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومیسید حاجت موسوی31001002
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰