دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده کشاورزیدکتراسعد وزیری۳۳۶۲۰۵۵۲
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجیدکتراحمد نهیرات۳۳۶۶۶۷۵۸
دانشگاه کردستانرئیس دانشکده منابع طبیعیدکترشهرام کبودوندپور۳۳۶۲۰۵۵۱
دانشگاه کردستانمسئول روابط عمومیغلامرضا آئینی۳۳۶۲۴۰۱۲
دانشگاه کردستانسرپرست دفتر مرکزی (تهران)ماریا مصباحی۸۸۲۵۸۱۲۸
دانشگاه کردستانمدیر مرکز پژوهش های کردستان شناسیدکتربختیار سجادی۳۳۶۲۴۰۰۷
دانشگاه کردستانرئیس مرکزکارآفرینیدکترفرزاد اسکندری۳۳۶۲۲۷۵۰
دانشگاه کردستانرئیس مرکز رشددکترروناک دقیق۳۳۶۲۲۷۰۳
دانشگاه کردستانرئیس مرکز پژوهش‌های جنگل‌های زاگرسدکتراحمد ولی پور۳۳۶۲۰۵۵۱
دانشگاه کردستانمدیرروابط بین المللدکترعبدالله حسن زاده۳۳۶۲۴۰۲۰
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷