دانشگاه کردستان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کردستانمدیرحوزه ریاستسیدطاهر حسینی۳۳۶۶۶۸۰۸
دانشگاه کردستانسرپرست دفتر مرکزی (تهران)ماریا مصباحی۸۸۲۵۸۱۲۸
نمایش ۲۱ تا ۲۲ مورد از کل ۲۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۷