دانشگاه کاشان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کاشانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمد الماسی55912241
دانشگاه کاشانمعاون دانشجویی نایب رئیس شورای سیاست گذاری دانشجویاندکترقنبرعلی شیخ زاده55912260
دانشگاه کاشانمعاون توسعه و طرح های اقتصادیدکترمحسن محسن نیا
دانشگاه کاشانمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترستار حسین55912260
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده علومدکتر مصطفی زاهدی‌فر۵۹۱۲۳۲۳
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده مهندسی برق-کامپیوتردکترعباس طاهر55912468
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده مجازیدکترداریوش دیدبان55913251
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجیدکترعباس اقبالی55912741
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده فیزیکدکترمصطفی زاهدیفر55912577
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده ریاضیدکتربهنام بازیگران55912372
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰