دانشگاه کاشان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کاشانمعاون توسعه و طرح های اقتصادیدکترمحسن محسن نیا
دانشگاه کاشانرئیس مرکز رشددکترمحمد رفیعی پور55643292
دانشگاه کاشانرئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانودکترعلیرضا فرجی55912179
دانشگاه کاشانمشاور رئیس و مدیر دفتر ریاست و روابط عمومیدکتر زین العابدین خدمتی55912223-
دانشگاه کاشانمعاون اداری و مالی و مدیریت منابعدکتر داریوش دیدبان55912231-
دانشگاه کاشانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمد الماسی55912241
دانشگاه کاشانمعاون دانشجویی نایب رئیس شورای سیاست گذاری دانشجویاندکترقنبرعلی شیخ زاده55912260
دانشگاه کاشانمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترستار حسین55912260
دانشگاه کاشانمعاون پژوهشی و ارتباطات علمیدکتر مهدی شبانی55912270-
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده ریاضیدکتربهنام بازیگران55912372
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰