دانشگاه کاشان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کاشاندکترداریوش دیده بان55913200
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجیدکترعباس اقبالی55912741
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده ریاضیدکتربهنام بازیگران55912372
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده شیمیدکترحسین دهقانی55912430
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده علومدکتر مصطفی زاهدی‌فر۵۹۱۲۳۲۳
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده علوم انسانیدکترسعید قماشی55913737
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده علوم طبیعی ومنابع زمیندکترمحسن شاطریان55913221
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده فیزیکدکترمصطفی زاهدیفر55912577
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده مجازیدکترداریوش دیدبان55913251
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده معماری و هنردکتر احمد اکبری55913130
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰