دانشگاه کاشان

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه کاشانسرپرست دانشگاهدکتر عباس کتابی۰۳۱-۵۹۱۲۱۰۰-۵۵۱۱۱۱۴-
دانشگاه کاشانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمد الماسی55912241
دانشگاه کاشانمعاون دانشجویی نایب رئیس شورای سیاست گذاری دانشجویاندکترقنبرعلی شیخ زاده55912260
دانشگاه کاشانمعاون پژوهشی و ارتباطات علمیدکتر مهدی شبانی55912270-
دانشگاه کاشانمعاون توسعه و طرح های اقتصادیدکترمحسن محسن نیا
دانشگاه کاشانمعاون اداری و مالی و مدیریت منابعدکتر داریوش دیدبان55912231-
دانشگاه کاشانمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترستار حسین55912260
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده علومدکتر مصطفی زاهدی‌فر۵۹۱۲۳۲۳
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده مهندسی برق-کامپیوتردکترعباس طاهر55912468
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده مجازیدکترداریوش دیدبان55913251
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۴۰۰