دانشگاه کاشان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه کاشانرئیس دانشگاهدکتر عباس زراعت۰۳۱-۵۹۱۲۱۰۰-۵۵۱۱۱۱۴
دانشگاه کاشانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترمحمد الماسی55912241
دانشگاه کاشانمعاون دانشجویی نایب رئیس شورای سیاست گذاری دانشجویاندکترقنبرعلی شیخ زاده55912260
دانشگاه کاشانمعاون پژوهشی و فناوریدکترمجید منعم زاده55912270
دانشگاه کاشانمعاون توسعه و طرح های اقتصادیدکترمحسن محسن نیا
دانشگاه کاشانمعاون اداری و مالیدکترحسن دقیق55912231
دانشگاه کاشانمعاون فرهنگی و اجتماعیدکترستار حسین55912260
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده علومدکتر مصطفی زاهدی‌فر۵۹۱۲۳۲۳
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده مهندسی برق-کامپیوتردکترعباس طاهر55912468
دانشگاه کاشانرئیس دانشکده مجازیدکترداریوش دیدبان55913251