دانشگاه یزد


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفن
دانشگاه یزدرئیس دانشگاهدکترقاسم برید لقمانی۰۳۵-۳۸۲۱۱۸۲۷
دانشگاه یزدمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلیدکترقاسم برید لقمانی۳۸۲۱۲۷۹۳
دانشگاه یزدمعاون فرهنگی واجتماعیدکتر کاظم مندگاری۳۸۲۱۰۶۹۶
دانشگاه یزدمعاون دانشجوییدکتر علی مروتی۳۸۲۱۰۳۱۶
دانشگاه یزدمعاون پژوهش و فناوریدکترمحمدمهدی لطفی۳۸۲۱۰۶۹۰
دانشگاه یزدمعاون اداری و مالیدکتر جواد غلام نژاد۳۸۲۱۱۸۳۰
دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم پایهدکتر محمدرضا نوربالا۳۸۲۱۰۶۴۴
دانشگاه یزدرئیس دانشکده ریاضیدکترحجت الله ذاکرزاده۳۸۱۲۲۷۱۵
دانشگاه یزدرئیس دانشکده فیزیکدکترمحمدحسین معماریان۳۱۲۳۲۷۷۰
دانشگاه یزدرئیس دانشکده علوم انسانیدکتربمانعلی دهقان منگابادی۳۸۲۱۰۳۱۰