دانشگاه ولایت

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه ولایتمدیربرنامه ریزی فرهنگی واجتماعیجواد یوسفی
دانشگاه ولایتمدیریت طرح وبرنامهحامد نجفی آشتیانی31251207-08
دانشگاه ولایتسرپرست دفترنظارت وارزیابیحامد نجفی آشتیانی
دانشگاه ولایتسرپرست دانشگاهدکتر حامد نجفی آشتیانی054-31251200-01-
دانشگاه ولایتمعاون آموزشی وپژوهشیدکترصادق جقتایی31251240-41
دانشگاه ولایتمدیرامورپژوهشیدکترمهرزاد قربانی
دانشگاه ولایتمدیرتحصیلات تکمیلیدکترموسی محمود زهی
دانشگاه ولایتمعاون اداری ومالیعبدالقیوم دهواری31251221-22
دانشگاه ولایتمدیر روابط عمومیعلی اصغر نخعی31251203
دانشگاه ولایتمدیراموردانشجوییمحمد قاسمی۳۳۱۱۹۹۱-۰۵۴۷
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰