دانشگاه ولایت

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه ولایتسرپرست دانشگاهدکتر حامد نجفی آشتیانی054-31251200-01-
دانشگاه ولایتسرپرست دفترنظارت وارزیابیحامد نجفی آشتیانی
دانشگاه ولایتمدیر حراستمیثم رحمانی31251207-08
دانشگاه ولایتمدیر روابط عمومیعلی اصغر نخعی31251203
دانشگاه ولایتمدیراموراداریمیثم رحمانی۳۳۱۱۲۷۹-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمدیراموردانشجوییمحمد قاسمی۳۳۱۱۹۹۱-۰۵۴۷
دانشگاه ولایتمدیرامورپژوهشیدکترمهرزاد قربانی
دانشگاه ولایتمدیربرنامه ریزی فرهنگی واجتماعیجواد یوسفی
دانشگاه ولایتمدیرتحصیلات تکمیلیدکترموسی محمود زهی
دانشگاه ولایتمدیریت طرح وبرنامهحامد نجفی آشتیانی31251207-08
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰