دانشگاه ولایت

دانشگاهسمتنام و نام خانوادگیتلفنایمیل
دانشگاه ولایتمدیریت طرح وبرنامهحامد نجفی آشتیانی31251207-08
دانشگاه ولایتمدیربرنامه ریزی فرهنگی واجتماعیجواد یوسفی
دانشگاه ولایتسرپرست دفترنظارت وارزیابیحامد نجفی آشتیانی
نمایش ۱۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۰